Rfid Etiket

 • Manyetik Etiket
  Manyetik Etiket
 • Rfid Etiket
  Rfid Etiket
 • Rfid Etiket
  Rfid Etiket
 • Rfid Güvenlik Etiketi
  Rfid Güvenlik Etiketi

Rfid Etiket

 

Nesneleri radyo frekansı aracılığı ile tekil ve otomatik olarak temassız bir şekilde tanımaya yarayan Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisi günümüzde mobil ve kablosuz iletişim teknolojileri içerisinde kendisine önemli bir yer edinmiştir. Geçmişi eski de olsa, yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler ve maliyetlerin azalması ile bu teknoloji, farklı endüstrilerde süreçlerin etkinliğini arttırdığından ve kullanıcılara günlük hayatta ciddi fayda ve kolaylıklar sağladığından kitlesel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır.

Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilirler. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilebilir veya değiştirilebilir.

RFID etiketi, radyo frekansı ile yapılan sorguları almaya ve cevaplamaya olanak tanıyan bir silikon yonga, anten ve kaplamadan meydana gelir. Yonga, etiketin üzerinde bulunduğu nesne ile ilgili bilgileri saklar. Anten, radyo frekansı kullanarak nesne bilgilerini okuyucuya iletir. Kaplama ise etiketin bir nesne üzerine yerleştirilebilmesi için yonga ve anteni çevreler.

RFID etiketleri 3 çeşit olabilir: pasif (etkisiz), yarı pasif (yarı etkin) veya aktif (etkin). En ucuz etiket çeşidi olan pasif etiketlerin kendi güç kaynakları yoktur, okuyucunun gücüyle çalışırlar. Buna karşılık, yarı pasif etiketlere ise, gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak küçük bir pil eklenmiştir. Daha geniş okunma alanına sahip bu etiketler daha güvenilir oldukları gibi, okuyucuya daha çabuk cevap verebilirler. Aktif etiketler ise, diğer çeşitlerden farklı olarak devrelerini çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahiptirler. Bu özellikleriyle yüksek performans sergilerler ancak maliyetleri de daha yüksektir.